Daily Archives 6 września 2017

Wzdłuż Rua de Santa Maria

Wzniesiony przez Henryka Burgundzkiego zamek (wt.-nd. 10.00-12.30 i 14.00-1S.30, w zimie do 17.30: wstęp wolny), zyskał sławę dopiero za panowania jego syna Alfonsa 1 Zdobywcy, który uczynił z budowli siedzibę pierwszego dworu królewskiego. Zgodnie z twierdzeniami historyków, Alfons urodził się w ogromnej, kwadratowej twierdzy, otoczonej – zachowanymi do dziś – siedmioma biankowanymi wieżami. Ogrom i masywność zamkowych murów podkreśla dodatkowo położony poniżej, niewielki romański kościółek św. Michała (Igreja Sao Miguel), w którym Alfons, jak głosi tradycja, został ochrzczony.

dalej