Daily Archives 14 września 2017

Rozbudowa klasztoru zakonu Chrystusowego za panowania króla Manuela I

Do 1249 r. templariusze spełnili świętą misję i wygnali wszystkich Maurów z Portugalii, za co zostali hojnie obdarowani. Zakon otrzymał rozległe obszary ziemskie, sprawował też kontrolę nad licznymi zamkami na całym Półwyspie Iberyjskim. Maurów pokonano, tymczasem jednak zakon wyrost na polityczną i gospodarczą potęgę, zagrażającą europejskim władcom.

dalej