Braga

Jeśli wierzyć broszurom turystycznym. BRAGA jest portugalskim odpowiednikiem Rzymu. Mimo że stwierdzenie to jest mocno przesadzone, oddaje jednak odwieczne aspiracje mieszkańców do uczynienia z 13ragi kościelnej stolicy państwa. Założone przez Rzymian w 27 r. p.n.e. miasto jest jednym z najstarszych w Portugalii. Początkowo pełniło rolę biskupstwa Swcbów, później władzę nad nim przejęli muzułmanie. W czasie wypraw krzyżowych Braga jako jedna z pierwszych wyzwolona została spod jarzma Maurów: przybyli tu pod koniec XI w. arcybiskupi dokładali wszelkich starań, aby uczynić z niej „metropolię Hiszpanii”. Dysputa nad zaproponowaną przez nich nazwą toczyła się przez kolejnych sześć wieków.

Braga do dziś pozostała centrum religijnym kraju. Co roku przyjeżdżają tu tysiące wiernych, aby uczestniczyć w obchodach świąt wielkanocnych – przy światłach pochodni, za- kapturzeni pokutnicy idą w procesji przez centrum miasta. Przedmieścia Bragi słyną natomiast z wielu pięknych budowli sakralnych, takich jak kościół Dobrego Jezusa (Bom Jesus), będący jednąz najbardziej wymyślnych konstrukcji barokowych w Portugalii. Miasto nazywane jest też często bastionem ugrupowań reakcyjnych. To właśnie tutaj, w 1926 r. opracowano plan rewolty, która doprowadziła do dyktatury Salazara. Natomiast po rewolucji w 1974 r, arcybiskup Bragi osobiście nakłania! mieszkańców do zaatakowania lokalnych siedzib komunistów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>