Citânia de Briteiros

W połowie drogi pomiędzy Guimaraes a Bragą znajduje się jedno z największych skupisk celtyckich ruin w Portugalii, Citania cle Briteiros. Celtyckie osady, zwane citanias, występują w całej prow incji Minho: wzdłuż wybrzeża odkryto ich aż dwadzieścia siedem, a w okolicach Guimaraes i Bragi- szesnaście. Większość z nich została założona przez Celtów przybyłych tu z północnej Europy w okresie pomiędzy 600 a 500 r. p.n.e., najstarsze osady pochodź:! zaś ż epoki neolitycznej (ok. 2000 r. p.n.e.). Briteiros wzniesione zostało w300r. p.n.e. i jak twierdzą historycy, było ostatnim z warownych miast celtyckich, które aż do 20 r. p.n.e. stawiało opór najazdom Rzymian.

Grecki geograf Strabon z Amazei, w swoim dziele zatytułowanym Geógraphikti (ok, 20 r. p.n.e.), zamieścił hardzo żywy i dokładny opis plemion z północnej Portugalii, Zgodniezjego relacją mieszkańcy osad składali ofiary z ludzi, a więźniom rozcinali ciała i badali wnętrzności. Poza tym lubowali się w: spokojnym życiu, piciu wody i spuniu na gołej ziemi … pizez osiem miesięcy w roku żywili się żołędziami, które najpierw prażyli, a następnie mielili i z otrzymanego proszku wypiekali clileh. Chętnie pili też piwo. Wino natężało do rzadkości, dlatego spożywano je od razu, gromadząc stę ptzy tym całymi rodzinami.

W czasie uczt mieszkańcy siadali na ławce pod ścianą, zgodnie z wiekiem i zajmowaną pozycją. Piciu piwa lub wina towarzyszyła gra na jlecie i rogu oraz tańce, w czasie któiych skakali wysoko do góry, a później tarzali się po ziemi.

Antyczny podróżnik bardzo wiernie opisał życie i obyczaje celtyckiej osady, a jego przekaż daje wyobrażenie o tym, jak wyglądała codzienna egzystencja plemion zamieszkujących tę część Portugalii.

Autobusy do Bragi odjeżdżają z Guimaraes co 30 min i zatrzymują się w uroczej miejscowości wypoczynkowej Caldas dasTaipas. Stąd, do oddalonych o 5 km na południowy zachód ruin, kursują autobusy podmiejskie. Innym wyjściem jest podróż autobusem z Guimaraes przez Caldas das Tipas do Póvoa do Lanlioso, wówczas wysiada się przy samym Briteiros. Jeśli chodzi o drogę powrotną, to można wrócić autostopem. Większość osób podróżujących samochodami chętnie godzi się na podwiezienie turystów do Bragi lub Guimaraes.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>