Conimbriga

CONIMBRIGA ( w lecie codz. 10.00-13.110 i 14.00-18.00: w zimie do 17.00: 350 esc.) oddalona o lii km na południowy zachód od Coimbry to największy w Portugalii zespól ruin, pochodzących z okresu panowaniu Rzymian na tych terenach. Wiele faktów przemawia za tym, że jako pierwsza jeszcze w epoce brązu powstała tu osada celtycko-ibe- ryjska. Większość odkrytych podczas prac wykopaliskowych budowłi pochodzi jednak z okresu od II do IV w n.e., czyli z czasów poprzedzających upadek Rzymu. Conimhriga leżała wówczas przy głównej drodze z Lizbony (Olisipo) do Bragi (Hracttni Aitgttiiti) i z pewnością nie należała do największych rzymskich miast w Portugalii. Mimo to, ten interesujący kompleks urbanistyczny zachowa! się do dziś w dobrym stanic. Dawne rzymskie miasto przetrwało do naszych czasów, tylko dlatego, że w niewyjaśnionych i tajemniczych okolicznościach cała ludność miasta nagle wyemigrowała do bezpieczniejszej Coimbry. Pamiątką po tych prawdopodobnie dramatycznych wydarzeniach jest zbudowany w wielkim pośpiechu słynny mur obronny. Do Conimbriga nikt ¡uż nigdy nie powrócił.

Największe wrażenie na turystach robi widok muru i prowadzącej pod nim drogi rzymskiej. Należą one zresztą do tych nielicznych śladów po dawnym mieście, które znajdują się nad ziemią. Pośpieszna budowa muru obronnego w sytuacji zagrożenia sprawiła, że mieszkańcy użyli materiałów, które mieli po prostu pod ręką. Po bliższym przyjrzeniu się murowi, z łatwością można zauważyć pojedyncze cegły, kolumny i tablice z inskrypcjami, które stały się częścią tej konstrukcji. Większość odkopanych ruin znajduje się w bliskim sąsiedztwie muru. Centrum Conimbrigi, dotychczas tylko częściowo odkryte, leży nieco dalej.

Wykopaliska są niezwykle interesujące. Zachwyca widok domów z mozaikowymi posadzkami (obecniespecjalnie chronionych przed zniszczeniem) i basenów, których prawdziwą ozdobą są dobrze zachowane fontanny. Udało się uruchomić stare akwedukty i odkopać łaźnie ocieplane skomplikowanym systemem wodnokanalizacyjnym, znajdującym się niegdyś pod podłogami rzymskich rezydencji. W miejscu dawnego cmentarzyska Wizygotów, obejrzeć można dwa, na wpó! odkopane szkielety ludzkie. Prace archeologiczne objęły na razie tylko część terenów położonych za murem. Mimo to, pozostałości po akwedukcie, okazałym forum i pobliskiej świątyni nadal wyglądają imponująco, Warto też wybrać się do łaźni publicznych, pięknie położonych na stromych zboczach wzgórz, na skraju miasta. Rozciąga się stąd malowniczy widok na okolicę.

Na trasie zwiedzania umieszczono tabliczki informacyjne w języku angielskim. W przewodnikach sprzedawanych przy wejściu, zwiedzający z pewnością znajdą jednak więcej szczegółowych wiadomości. W lecie, oprowadzaniem wycieczek dorywczo zajmują się studenci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>