Fatima i okolice

FATIMA, jako religijne centrum katolickiej Portugalii, co roku przyciąga tysiące pielgrzymów z całego świata. Miejsce to stało się obiektem kultu po serii sześciu Objawień Matki Boskiej. Świadkami cudownego zdarzenia z 13 maja 1917 r. była trójka wiejskich dzieci wypasających bydło na okolicznych łąkach. Dzieci ujrzały ponad konarami dębu „panią jaśniejszą od słońca”. Według relacji Łucji, która jako jedyna usłyszała prorocze słowa i jako jedyna z nich nie zmarła w wieku dziecięcym, Pani rzekła: „Przybywam z niebios i proszę was, abyście przyszli tu sześć razy, o tej samej godzinie, trzynastego każdego miesiąca. Później, w październiku, wyjawię wam, kim jestem i czego chcę.”

Wieści o cudzie przyjęto z niedowierzaniem: drugie objawienie obserwowało kilku przypadkowych świadków, ale podczas trzeciego, które miało miejsce trzy nastego lipca, tłum sapiów liczył już kilka tysięcy osób. Mimo. że tylko troje dzieci widziało niebiańskiego gościa, wydarzenia z Fatimy nabrały rozgłosu. Antyklerykalny rząd oskarżył Ko- ścióło spreparowanie cudu, mającego ponoćpomóc w odzyskaniu jego dominującej roli w Portugalii: natomiast władze kościelne z rezerwą odniosły się do tych wydarzeń odrzucając apele o uznanie nadprzyrodzonego charakteru zjawiska. Dzieci aresztowano i przesłuchano, ale nie zmieniły one swej wersji. 13 października do Fatimy przybyło około 70 000 tysięcy ludzi, którzy stali się świadkami tzw. Cudu Słońca. Według naocznych obserwatorów niebo nagle się rozpogodziło, a słońce przypominające oślepiającą, wirującą kulę ognia, wysyłało na ziemię wielobarwne promienie. Podobno niektórzy ludzie pozbyli się wtedy nieuleczalnych chorób, niewidomi odzyskali wzrok, a niemym przywróciło mowę. Dla przerażonych świadków tego fenomenu byl to wystarczający dowód. Niemniej jednak tylko wspomniana trójka dzieci ujrzała Matkę Boską, a Łucja jako jedyna nawiązała z nią kontakt.

Właśnie Łucji objawione zostały trzy tajemnice fatimskie. Pierwszą z nich była zapowiedź pokoju (podczas 1 wojny światowej) oraz wizja piekielnych mąk udręczonych dusz pogrążonych w otchłaniach ognia. Drugie proroctwo wydawało się bardziej kontrowersyjne. Brzmiało ono następująco: „Jeśli wysłuchasz mej prośby, Rosja nawróci się na wiarę katolicką, a na całym świecie zapanuje pokój. Jeśli nie, błędy tego kraju rozpowszechnią się po całym świecie, powodując wojny i prześladowania wymierzone przeciwko Kościołowi”. Słowa te padły zaledwie na kilka tygodni przed rewolucją bolszewicką w Petersburgu, chociaż prawdopodobnie nie można jej było jeszcze przewidzieć. Trzecia tajemnica nie została jak dotąd wyjawiona – przechowywana jest ponoć w osobistym biurku papieża w Watykanie, a kolejni następcy Piotra wraz z objęciem najwyższej władzy kościelnej zapoznają się z jej treścią. Panuje przekonanie, że jest ona zwiastunem jakiegoś niewyobrażalnego nieszczęścia. Jan Paweł II zapowiedział, że być może już wkrótce zostaną ujawnione szczegóły tej tajemnicy. W 1984 roku irlandzki ksiądz próbował porwać samolot linii Aer Lingus, by w ten sposób wymusić na papieżu wyjawienie sekretu. Jednak i ta próba, podobnie jak wiele innych,spełzła na niczym. Ostatnia tajemnica fatimska nadal pozostaje zagadką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>