Historia produkcji wina porto

Rozróżnienie między winem porto a innymi gatunkami win portugalskich dokonane zostało po raz pierwszy na początku XVIII w. Wielu kupców brytyjskich, parających się importowaniem do Portugalii angielskiego płótna i nowofunlandzkiego dorsza, mieszkało od pewnego czasu w Porto i znało się już na winach portugalskich. Kiedy Anglia wstrzymała import win francuskich wiatach 1679-1685 oraz w czasie trwania wojny o sukcesję hiszpańską (1702-1714), wina produkowane w Portugalii zaczęły zyskiwać coraz większą popularność w Anglii, a te pochodzące z regionu Douro stały się niezwykle modne. Na mocy traktatu Methiiena, zawartego w 1703 r. między Wielką Brytanią a Portugalia, zmniejszono do nałożone na wina portugalskie w zamian za złagodzenie przepisów dotyczących handlu brytyjską wełną. W wyniku tego handel winem porto stal się tak dochodowy, że zaczęto masowo podrabiać oryginalne porto sprzedając w jego miejsce gorsze gatunki win, często sztucznie barwione, co przyczyniło się do pogorszenia renomy wina za granicą. Z tego powodu przyszły markiz de Pombal założył w 1756 r. Cotnpanhia Geral da Agricultura dos Vitihos do Alto Douro, jednocześnie wytyczając obszar, z którego może pochodzić oryginalne porto. Monopol i wyznaczona przez Po- mbala linia demarkacyjna, obowiązywały przez wiele lat. Obszar ten stopniowo rozszerzano, ale pozwolenia na produkcję wina porto poza Vila Nova de Gaia zaczęto wydawać dopiero niedawno.

Obecnie obszar ograniczony linią demarkacyjna leży po obu stronach Douro i rozciąga się od Barro, 8 km w dół rzeki od Peso da Rćgua aż po granicę hiszpańską w Barca de Alva oraz na należącym do Portugalii odcinku brzegu, na północ od Freixo de Espada á

Cinta i dalej. Zgodnie z ustaleniami Wspólnoty Europejskiej, region objęty linią demar- kacvjna będzie stopniowo rozszerzany w ramach dziewięcioletniego programu restrukturyzacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>