Hotel Pałace i bitwa pod Buęaco

Hotel Pałace do Buęaco (n031/930101: ) znajduje się w samym sercu lasu. Wzniesiony w miejscu dawnego zakonu karmelitów miał służyć za letnią rezydencją królów Portu- gnlii. Budowę pałacu ukończono jednak w IW r., a więc na trzy lata przed upadkiem monarchii i ogłoszeniem republiki, Z tego powodu, w pałacu gościło tylko niewielu członków rodziny królewskiej. Architektura obecnego hotelu jest przykładem typowego stylu maimelińskiego. Za nocleg trzeba zapłacić niebagatelną sumę 30 000 esc. Znacznie mniej kosztuje wizyta w hotelowej restauracji. W pobliżu pałacu zachowały się ruiny klasztoru Karmelitów (Mostciro dos Carmelitas: nd.-pt. VI-IX 10.00-12.00 i 14.0018.00: X-V 9.00-12.00 i 13.00-17.00: 100 esc.), we wewnątrzach którego podziwiać można druki Alfonsa Muchy oraz kompozycje zazutejos ukazujące zdobycie Ceuty i sceny z bitwy pod Buęaco.

Bitwa pod Buęaco (IHlOr.), stoczona na wzgórzu graniczącym z lasem, była zarazem pierwszą poważną porażką poniesioną przez wojska napoleońskie podczas inwazji na Półwyspie Iberyjskim. Francuzi dowodzeni przez marszałka Massena rozpoczęli frontalny atak na wzgórze, na którym miała swoje pozycje potężna armia portugalsko-an- gielska. Oddziały lorda Wellingtona okazały się nie do pokonania, a Francuzi ponieśli ogromne straty. Powstałe w ten sposób opóźnienie działań wojennych Wellington wykorzysta! na przemieszczenie swych wojsk na linie obronne w Torres Vedras.

W niewielkim Muzeum Wojskowym (Museu Militar: codż. z wyj, pn., 10.00-17.00: 75 esc.), znajdującym się poza terenem lasu, w pobliżu Port as da Rainha, wystawione są pochodzące z bitwy mapy, mundury i broń. Wąska droga powyżej muzeum wiedzie w górę do obelisku, wzniesionego na czesi zwycięstwa nad wojskami Napoleona. Ze wzgórza jest fantastyczny widok n a odl egłe góry Eslrela. Z powrotem do lasu idzie się trasą Portas de Sul,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>