Kaplica Fundatora – dalszy opis

Czterech najmłodszych synów Jana I i Filipy pochowano wzdłuż południowej ściany Kaplicy Fundatora, w rzędzie łukowo sklepionych nisz. W drugim grobowcu z prawej złożono ciało księcia Henryka Żeglarza, wielkiego inspiratora odkrywczych wypraw na Maderę, Wyspy Azorskie i wybrzeże afrykańskie aż po Sierra Leone. Wprawdzie książę Henryk nie dotarł nigdy dalej niż do Tangeru, ale jego osobiste zaangażowanie, doświadczenie i ciekawość dały impuls do rozpoczęcia epoki wielkich odkryć geograficznych i dalekomorskich podbojów Portugalii. Po jego śmierci w 1460 r. portugalska eks- panja zostaje chwilowo zahamowana.

Objęcie władzy przez Jana II (1481-95) oznacza wznowienie wypraw morskich, a wspaniałą tradycję kontynuuje Manuel I (1495-1521). Śmiałe ekspedycje kończą się sukcesem i w 1498 r. Vasco da Gama przeciera drogę morską do Indii, dwa lata później Cabral dopływa do Brazylii, a już w 1501 r. portugalscy podróżnicy odkrywają Nową Fun- landię. Bezpośrednim skutkiem odkrycia nowych lądów i kultur był wzrost zamożności mieszkańców kraju oraz wiara w nieograniczone możliwości człowieka. Ta korzystna atmosfera sprzyjała narodzinom oryginalnego, typowego tylko dla Portugalii stylu architektonicznego nazwanego od imienia króla – manuelińskim (manuellno). Zgodnie z początkowym projektem, Batalha zachowała zdecydowanie narodowe cechy gotyku portugalskiego, a szczytowym osiągnięciem tej architektury są krużganki królewskie oraz Niedokończona Kaplica.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>