Kaplica Fundatora

Jednym z głównych budowniczych Kaplicy Fundatora (Capela do Fundador) w Batalha był niewiadomego pochodzenia mistrz Huguet, posiadający jednak głęboką znajomość angielskiej architektury gotyckiej. Angielskie wpływy nie ograniczały się tylko do sztuki. W kaplicy, poniżej sklepienia przypominającego ośmioboczną latarnię znajduje się wspólny grobowiec króla Jana 1 i Filipy Lancaster. Dwie spoczywające obok siebie i trzymające się za ręce postacie, symbolizować miały wieczną przyjaźń angielsko-portugalską.

W 1373 r. król Ferdynand zawarł przymierze z Janem z Gandawy, księciem Lancaster, który zahiegat o tron hiszpański poprzez małżeństwo z córką króla Kastylii Pedro I, zwanego Okrutnym. Waleczny kontyngent angielskich łuczników odegrał znaczącą rolę w zwycięstwie Portugalczyków pod Aljubarrotą, a w 1386 r. oba kraje podpisały w Windsorze traktat o „nienaruszalnym, wiecznym, trwałym i prawdziwym przymierzu przyjaźni”. Na mocy tego paktu Jan I poślubił Filipę, córkę Jana z Gandawy, a wraz z nią do Portugalii przybyli angielscy architekci, którzy pomagali w pracach przy budowie opactwa w Batalha. Porozumienie między tymi dwoma krajami, potwierdzone ślubem Karola II z Katarzyną Braganęa w 1661 r. oraz układem handlowym z Methuen w 1703 r., który stwarzał korzystne warunki dla sprzedaży poriugal- skich produktów w Anglii, jest najdłuższym układem o przyjaźni międzypaństwowej zawartym w czasach nowożytnych. Podczas II wojny światowej powołano się na niego i alianci założyli swe strategiczne bazy na portugalskich Azorach. Natomiast w 1982 r. Portugalia umożliwiła brytyjskiej flocie swobodny dostęp do tych wysp na czas trwania wojny o Falklandy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>