Kościół opactwa w Alcohaça

Klasztor wraz z kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej (Santa Maria da Vitria) wzorowany na słynnym opactwie cystersów zCiteaux we Francji, należy do największych tego typu budowli w Portugalii. Niestety, gotycką fasadę kościoła została zasłonięta barokowymi elementami XVII i XVIII – wiecznej architektury. Natomiast z wnętrza usunięto wszystkie późniejsze dekoracje, przywracając w ten sposób wąskim strzelistym nawom ich pierwotną, wertykalną prostotę. W surowej, gotyckiej świątyni uwagę zwraca ozdobne wejście do zakrystii, inkrustowane ornamentami korali i wodorostów o dziwacznych, spiralnych kształtach. Te charakterystyczne dia sztuki manueltńskiej elementy pojawiły się jeszcze w zespołach klasztornych w Tomar i Batalha.

Spośród wszystkich zgromadzonych w kościele zabytków, najcenniejsze są XIV-wieczne grobowce króla Fedro i królowej Inès de Castro, które znajdują się w oddzielnych tran- septach. Figury pary królewskiej, podobnie jak płaskorzeźby zdobiące boki sarkofagów wvkonano z niesłychaną dbałością o szczegół. Rzeźby przedstawiające zwierzęta, heraldyczne emblematv, grupy muzyków oraz sceny biblijne pokrywają wszystkie minialu- mwe kapliczki, sklepienia, baldachimy i wieżyczki grobowca. Czoło sarkofagu Inès ozdabia wyrazista i bardzo plastyczna scena Sadu Ostatecznego. Na pamiątkę wiecznej miłości, jaka połączyła Inès i Pedro, na obu grobowcach wyry to napis „Ale ao Fim do Mumio”. Zgodnie z życzeniem króla Pedro I, ciała kochanków umieszczono w taki sposób, by w dzień zmartwychwstania mogli natychmiast spojrzeć sobie w oczy.

Romantyczne uczucie Pedro i Inès, tak okrutnie zniweczone przez wielką politykę, przez wieki było ulubionym tematem portugalskiej poezji epickiej i zostało przez Camoesa uwiecznione w poemacie Luzytanie. Ojciec Pedra, Alfonso IV, nie.chciał dopuścić do ślubu syna z Kastylijką Inès w obawie przed komplikacjami dynastycznymi. Wiele wskazywało na to, ze ojciec i bracia Hiszpanki zechcą w przyszłości wywierać wpływ na rządy w Portugalii. Mimo to, potajemny ślub odbył się w Braganęa, w odległym regionie Tras- os-Montes. Pod wpływem doradców Allons IV nakazał więc zamordować wybrankę syna. Gdy w 1357 r. Pedro zasiadł na tranie, postawi! morderców przed sądem i osobiście wyprut każdemu z nich serce, mszcząc się w ten okrutny sposób za podły spisek. Wydarzeniem nie mniej wstrząsającym była ekshumacja a następnie koronacja zwłok ukochanej. Nieszczęśliwy monarcha zmusił cały dwór do oddania hołdu królowej przez pocałowanie jej rozkładającej się dłoni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>