Krużganki i Sala Królów

Krużganki ciszy (Claustro do Silencio) słynne z kamiennych okien z maswerkami, wybudowano za panowania „króla-poely” Dinisa, który na trwale wprowadził tradycje literackie i artystyczne w opactwie. Górną część krętych kolumn i manuelińskie sklepienie lukowe wraz z piękną, ośmiokątną umywalnią naprzeciw refektarza, dobudowano w XVI w.

Sala Królów (Sala dos Reis) znajduje się tuż obok krużganków. Nazwa sali pochodzi od zgromadzonych tu posągów wszystkich królów panujących w Portugalii aż do Józef a I, który zmarł w 1777 r. Niebieskie, XVIIi-wieczne azulejos przedstawiają oblężenie San- tarćm, ślubowanie króla Alfonsa I Zdobywcy oraz założenie klasztoru. W sali oglądać też można jeden z łupów wojennych, zapewne szególnie miły sercom braciszków tj, ogromny, metalowy kocioł, w którym gotowano zupę dla armii hiszpańskiej przed bitwą pod Aljubarrota w 1385 r. (więcej informacji na ten temat w rozdziale pt. „Batalha”), Pozostała część klasztoru, w tym cztery inne krużganki, siedem sal sypialnych i niekończące się korytarze są zamknięte dla zwiedzających. W innej części klasztoru mieści się obecnie dom starców. Z pobliskiego wzgórza, na którym znajdują się ruiny zamku roztacza się piękny widok na zabudowania klasztorne.

Chociaż w Alcnbaęa nie dzieje się nic nadzwyczajnego, warto się tu zatrzymać choćby na kilka dni. Sprawnie działające biuru turystyczne (codz. latem 9.0(1-19.00: zimą 10.0013.00 i 15.00-18.00: u-062/42377) położone jest w centrum przy Praęa 25 de Abril, naprzeciw klasztoru. Pracownicy biura dysponują mapami miasta oraz udzielają informacji o noclegach i komunikacji. Dworzec autobusowy znajduje się w odległości pięciominutowego spaceru od centrum. Za mostem trzeba skręcić w prawo i iść prosto ku widocznym wieżom opactwa. Autobusy do Nazarć i Leiria odchodzą stąd dosyć często.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>