Niedokończona Kaplica (Capelas Imperfeitas)

Niedokończona Kaplica (Capelas Imperfeitas) z osobnym wejściem to duża rotunda dobudowana od wschodniej strony do prezbiterium kościoła. Najstarszy syn Jana 1 i Filipy, król Jan li Duarte rozpoczął jej budowę w 1437 r. z zamiarem przeznaczenia budowli na panteon dynastii Avis, ale podobnie jak w przypadku krużganków wraz z pojawieniem się architektów króla Manuela, pierwotne piany uległy zmianom.Wspanialy portal wznosi się na wysokość 15 m, a niemal każdy centymetr piaskowca zdobią pracowicie modelowane gzymsy, podobne kwiatom koniczyny sklepienia łukowe, dekoracje roślinne a nawet kamienne ślimaki. To niezwykłe jak na architekturę chrześcijańską miejsce, przypomina raczej islamskie czy hinduskie świątynie. Przyczyn tej różnorodności stylistycznej szukać należy w zamorskich wyprawach na wschód podejmowanych wówczas przez Portugalię. Niedokończona Kaplica stanowi więc doskonały przykład stylu epoki wielkich odkryć, choć ustalenie jego ścisłych cech formalnych jest dzisiaj niemal niemożliwe.

Budowniczym tej architektonicznej perełki był Mateusz Fernandes, którego grób znajduje się tuż koło wejścia do Kaplicy Fundatora. Oktagonalne obejście portalu otoczone jest siedmioma sześciobocznymi kaplicami, spośród których ciekawie wyróżniają się kaplice grobowe króla Jana II Duarte oraz jego żony Leonory Aragońskiej. Niestety ambitny projekt autorstwa Diogo de Uoitaca, zakładający budowę olbrzymich przypór w górnej części kondygnacji nie doczeka! się realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>