Rezerwat przyrody w dorzeczu Tagu

Na obszarach leżących na południe i południowy wschód od Vila Franca de Xira znajduje się rezerwat przyrody w dorzeczu Tagu. w którym objęto ochroną tysiące dziko żyjących ptaków. Rezerwat położony jest na najbardziej podmokłych terenach w Portugalii. Niestety, trwająca obecnie budowa nowego mostu na Tagu, stanowi poważne zagrożenie dla tutejszego ekosystemu. W ALCOCHETE, na wschód od Lizbony (Avenida Com- batentes 1: «01/2341742) znajduje się główna siedziba dyrekcji rezerwatu, w której można uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Turyści dysponujący własnym środkiem trasportu, powinni jechać albo z Pancns (położonego na zachód od NI 18), albo od strony Aleante (położonej na południe od N10). Droga NU1 łączy Vila Franca z Porto Alto.

Istnieją też inne sposoby, by dotrzeć do rezerwatu. Można po prostu wypożyczyć łódź lub tylko wykupić w niej miejsce i zrobić sobie milą wycieczkę. Termin wyprawy należy uzgodnić dzień wcześniej z właścicielem łodzi Domingos Cłtefe («01/2360278: najlepiej z pomocą osoby władającej portugalskim). Wynajęcie łodzi, na której pokład może wejść maksymalnie dziewięć osób, kosztuje 6000 esc. Ponadto, z Lizbony (z Praęa do Comćrcio na Dolnvm Mieście zw.Baixa) co godzinę odpływa prom w pięćdziesięciominutowy rejs do Montijo. Montijo leży zaledwie 5 km od Alenehete, do którego podjechać już można autobusem lub taksówka. Pozwolenie nn zwiedzanie rezerwatu wydaje wyłącznie biuro w Aleochete.

Ptaki zamieszkujące rezerwat, obserwować można tylko w pewnych porach roku. Najlepiej przyjechać w okresie od września do lutego, hy podziwiać ptaki wędrowne m.in, flamingi, cyranki i szablodziohy. W pozostałych miesiącach spotyka się tu przede wszystkim ptaki takie, jak: szczudlaki czarnoskrzydle, czaple purpurowe, blotniaki popielate, prowadzące osiadły tryb życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>