Wykopaliska – Citânia de Briteiros

Na terenie wykopalisk {w lecie codz. y.00-18.00: w zimie lJ,00-17.00: 200 esc.) zobaczyć można ponad 150 zabudowań, Kilka zostało w całości odbudowanych, aby zwiedzający mogli dokładnie zapoznać się z ich wyglądem i wielkością. Przy każdej chacie znajdowało się miejsce na palenisko. Choć większość zahudowań powstała na planie koła, przetrwało też wiele budowli prostokątnych, w tym ogromna konstrukcja z wyrytym napisem casa tribunal, pełniąca prawdopodobnie funkcję więzienia lub miejsca zebrań. Dzięki pracom wykopaliskowym odkryto system precyzyjnie wyznaczonych brukowanych ulic i ścieżek. Do dziś zachowały się ruiny dwóch murów obronnych, a także zbiorniki na wodę, kamienne rynsztoki i publiczne fontanny (fontes). Turyści najbardziej zainteresowani są jednak planem i zasięgiem osady, mniejsze wrażenie wywołuje na nich widok odkopanych pozostałości.

Mimo to zwiedzania Briteiros nic można zakończyć, nie zobaczywszy grobowca (na zboczu poniżej, należy iść na lewo od osady) i prowadzących do niego kamiennych drzwi zdobionych geometrycznymi wzorami. Na podstawie przeprowadzonych ostatnio badań historycy twierdzą jednak, że pomieszczenie to pełniło rolę łaźni lub zbiornika na wodę, a nie grobowca. Podobne konstrukcje, a także rzeźbione nadproża i inne znaleziska z Briteiros wystawione są w Museu Martins Sarmento w Guimaraes. Wiele przemawia za tym, że Briteiros było zamieszkiwane do 300 r. n.e. i, w przeciwieństwie do . Conimbriga, osady celtyckiej niedaleko Coimbry, nie uległo wpływom rzymskim. Wyjątek stanowiły jedynie przejęte od Rzymian monety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>